Dom Ljubav O nama

SMJEŠTAJ - Dom za starije i nemoćne "Ljubav"

Smještaj u domu "Ljubav":

Pružamo trajni i privremeni smještaj za pokretne, teže pokretne i nepokretne osobe u;
• 2-krevetnim sobama
• 4-krevetnim sobama
• Stacionar
• Dnevni boravak